I’m a Helsinki based architect and designer. I want to find value and sense for design to last time.  As an architect I have been working with public buildings, schools, and library and exhibition spaces. I work with different scales from buildings to furniture, everyday objects and art. I’m fond of different raw natural materials, like wood, ceramics and stone. I’m also working with material and forest studies and find diverse tree species important as an ecological issue, discussion and material for building and furniture design. 
Forests and trekking in them is close to my heart.
-
Olen Helsinkiläinen arkkitehti ja muotoilija. Haluan löytää suunnittelutyössäni aikaa kestäviä, järkeviä ja arvojeni mukaisia ratkaisuja. Arkkitehtina olen työskennellyt julkisten rakennusten, koulujen sekä kirjasto- ja näyttelytilojen parissa. Liikun eri mittakaavojen välillä rakennuksista kalusteisiin, käyttöesineisiin ja taiteeseen. Luonnon materiaalit, kuten puu, keramiikka ja kivi, miellyttävät minua vaihtelevaisuudessaan. Teen myös materiaalitutkimusta ja tutkin muotoilun ja metsien suhdetta. Puurakentaminen ja monipuolinen suomalaisten puulajien käyttö pitkäkestoisissa tuotteissa on tärkeää, kuten myös keskustelu metsien tilasta ja monimuotoisuudesta. 
Metsät ja niissä vaeltaminen ovat minulle mieleisiä.